Εναλλάκτες θερμότητας SilencePlus®pdf


silenceplus 01

Οι εναλλάκτες θερμότητας SILENCEPlus® σχεδιάστηκαν από την IGV για να περιορίσουν την υπερθέρμανση του λαδιού σε υδραυλικά συστήματα μεγάλης κίνησης και να επεκτείνουν την λειτουργική τους δυνατότητα.

Οι εναλλάκτες θερμότητας SILENCEPlus® είναι εφοδιασμένοι με τριφασικό κινητήρα και κοχλιωτή αντλία για την ανακύκλωση του λαδιού με διπλό πέρασμα από τον ψύκτη και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί ρουφώντας αέρα μέσα από τον ψυγείο, κάνοντας το σύστημα ακόμα ποιο αθόρυβο από την λύση του απευθείας αερισμού. Με την βοήθεια του επεκτάσιμου σωλήνα δίνεται η δυνατότητα της διοχέτευσης του ζεστού αέρα από το μηχανοστάσιο, που βελτιώνει την απόδοση του ενάλλακτη ο οποίος χρησιμοποιεί φρέσκο αέρα.

Οι εναλλάκτες θερμότητας SILENCEPlus® μπορούν εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε αντλία έχει εξόδους ανακύκλωσης λαδιού. Είναι πολύ εύκολος στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί συντήρηση.

Βασικός εξοπλισμός

• 2 εύκαμποτοι σωλήνες 3 m με τα στηρίγματά τους
• 1 αλουμινένιος επεκτάσιμος σωλήνας (μέχρι 3 m)
• Θερμοστάτης

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.