Έμβολα απευθείας πλάγιας ανάρτησης TEX® DLpdf


emvola texdl 01

Τα έμβολα απευθείας πλάγιας ανάρτησης TEX® DL είναι ιδανικά για ανελκυστήρες με περιορισμένη διαδρομή. Τα έμβολα TEX® DL διαθέτουν ευρεία γκάμα διαμέτρου, από 60mm έως 150mm και ικανοποιούν κάθε απαίτηση σε ανύψωση φορτίων και ειδικά σε ανελκυστήρες φορτίων.

Ο standard εξοπλισμός περιλαμβάνει

• Μονοκόμματο έμβολο
• Φλάντζα σύνδεσης με το πλαίσιο ανάρτησης
• Φλάντζα βάσης εμβόλου
• Βαλβίδα θραύσης
• Σωλήνας υπερχείλισης με τον σύνδεσμό του

 

 

Πρόσθετα εξαρτήματα κατ’ επιλογήν

• Δυνατότητα τοποθέτησης της φλάντζας εμβόλου σε οποιαδήποτε ύψος ώστε να το έμβολο να τοποθετείτε μερικός μέσα στο έδαφος
• Χωρίς φλάντζα βάσης εμβόλου
• Ειδική φλάντζα σύνδεσης με το πλαίσιο ανάρτησης
• Ειδική βαφή εμβόλου

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.