Αντλία Idrofitpdf


idrofit 01

Η αντλία IDROFIT σχεδιάστηκε ώστε να τοποθετείτε μέσα σε μεταλλικό ερμάριο IDROFIT όταν δεν υπάρχει μηχανοστάσιο αλλά και σε συμβατικό χώρο μηχανοστασίου. Η υδραυλική σύνδεση του σωλήνα πίεσης είναι πολύ εύκολη αφού η σύνδεση έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά 180°.

Η αντλία IDROFIT χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου 81-2, είναι διαθέσιμη με κινητήρες από 3 ως 24KW και αντλία με παροχή από 55 ως 210 Lit/min.
 

 

 

Standard εξοπλισμός

• Κοχλιωτή αντλία με φίλτρο
• Αποσβεστήρας
• Κινητήρας με θερμικό στα 110°
• Διανομέας Τ300 ρυθμισμένος και δοκιμασμένος στις απαιτήσεις της εγκατάστασης
• Χειραντλία
• Ηλεκτροβαλβίδα για αυτόματο απεγκλωβισμό
• Πιεσοστάτης μεγίστου φορτίου
• Βίδα αποστράγγισης δεξαμενής
• Εύκολα προσπελάσιμο φίλτρο
• Δείκτης λαδιού
• Αντικραδασμικά πέλματα
• Γάντζους ανύψωσης
• Κλέμμες για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του κινητήρα και των προκαλοδιωμένων ηλεκτροβαλβίδων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.