Αντλία Idrocompactpdf


idrocompact 01

Η αντλία IDROCOMPACT® είναι η ιδανική λύση για μικρούς περιορισμένους χώρους, καθώς η δεξαμενή έχει βάθος μόλις 350mm.


Χάρη στις μικρές της διαστάσεις μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και σε μηχανοστάσιο με διαστάσεις 1m x1m, τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και σε εκσυγχρονισμούς. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί σε εσοχή του τοίχου και να κλείνει με μια πόρτα που να σφαλίζει τον εντοιχισμένο χώρο.


Η αντλία IDROCOMPACT® χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου 81-2, είναι διαθέσιμη με κινητήρες από 3 ως 24KW και αντλία με παροχή από 55 ως 210 Lit/min.
 
Standard εξοπλισμός

• Κοχλιωτή αντλία με φίλτρο
• Αποσβεστήρας
• Κινητήρας με θερμικό στα 110°
• Διανομέας Τ300 ρυθμισμένος και δοκιμασμένος στις απαιτήσεις της εγκατάστασης

• Χειραντλία
• Ηλεκτροβαλβίδα για αυτόματο απεγκλωβισμό
• Πιεσοστάτης μεγίστου φορτίου
• Βίδα αποστράγγισης δεξαμενής
•Εύκολα προσπελάσιμο φίλτρο

•Δείκτης λαδιού
•Αντικραδασμικά πέλματα
•Γάντζους ανύψωσης
•Κλέμμες για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του κινητήρα και των προκαλοδιωμένων ηλεκτροβαλβίδων

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.