Αντλία Elettra®pdf


elettra 01

Μονάδα ισχύος με ηλεκτρονικές βαλβίδες


Η νέα αντλία ELETTRA® με ηλεκτρονικές βαλβίδες σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα κίνησης. Αυτή η πρωτοποριακή γκάμα αντλιών είναι ιδανική για υδραυλικά συστήματα με μαγάλη χρήση και ταχύτητα μέχρι 1m/sec.


Η Αντλία Elettra® χρησιμοποιεί μια σειρά από υψηλής ποιότητας εξαρτήματα των οποίων τα χαρακτηριστικά την κάνουν να ξεχωρίζει από τις τυπικές αντλίες της αγοράς.

 


• Δεν απαιτείται καμία μηχανική ρύθμιση διότι όλες οι παράμετροι ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω του προγραμματιστή
• Εγγυάται η εξαιρετική ποιότητα κίνησης σε περιτπώσεις μεγάλου φόρτου εργασίας και σε οποιαδήποτε θερμοκρασία λαδιού
• Εγγυάται μεγάλη ακρίβεια στη στάθμευση
• Αναλόγως των απαιτήσεων Δύναται η δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της ταχύτητας ανόδου με αυτή της καθόδου.

Ποιότητα κίνησης
Ηλεκτρονικός έλεγχος παραμέτρων κίνησης
Ακρίβεια στάθμευσης


Standard εξοπλισμός

• Χειραντλία
• Προκαλοδίωση βαλβίδων σε τερματικό κουτί
• 6m Καλώδιο ελέγχου
• Τροφοδοτικό
• Πλακέτα ελέγχου
• Αντικραδασμικά πέλματα

Πρόσθετα εξαρτήματα κατ’ επιλογήν

• Προγραμματιστής
• Ηλεκτροβαλβίδα καθόδου έκτακτης ανάγκης
• Πιεσοστάτης για μέγιστο φορτίο, μέγιστης και ελάχιστης πίεσης
• Αντίσταση λαδιού
• Προεγκατάσταση για ψυκτική μονάδα
• Εσωτερικός σιγαστήρας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.